In this section

hygyrchedd

Hygyrchedd

Er mwyn sicrhau bod y wefan hon yn parhau i ddatblygu fel adnodd cyfredol a hygyrch, byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhoi gwybod i ni os ydych chi’n cael trafferth defnyddio’r safle hwn, er enghraifft, os ydych chi’n cael trafferth gweld cynnwys gwahanol rannau o’r safle neu os nad yw’n cyd-fynd â thechnoleg gynorthwyol.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau ynghylch sut gellid gwella neu ddatblygu’r safle hwn ymhellach, rhowch wybod i ni drwy anfon neges e-bost at heritage@blaenau-gwent.gov.uk neu ein ffonio ar 01495 355972

Rydyn ni’n gwneud ein gorau i sicrhau bod pawb yn gallu defnyddio ein gwefan. Os ydych chi’n cael anawsterau wrth gael mynediad at y wefan neu wrth ei defnyddio, cysylltwch â ni:

Blaenau Gwent County Borough Council,

Bedwellty House,
Morgan Street,
Tredegar,
NP22 3XN
Tel: 01495 355972

Llywio

Os ydych chi’n ei chael yn anodd defnyddio llygoden, gallwch ddefnyddio’r botwm TAB a’r saethau i fynd o amgylch prif rannau’r wefan. Defnyddiwch TAB i amlygu dolenni, a chliciwch ENTER er mwyn mynd i’r dudalen honno.

Cynyddu maint y dudalen

Gyda’r rhan fwyaf o gyfrifiaduron personol a phorwyr, gallwch gynyddu maint y dudalen drwy wasgu CTRL a +. I leihau maint y dudalen, gwasgwch CTRL a -. (Os mai Mac sydd gennych chi, gwasgwch APPLE a +/-).

Loading...

Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent

Mae gan ardal Blaenau Gwent gyfoeth o hanes a threftadaeth. Ar draws y Fwrdeistref Sirol, mae grwpiau o wirfoddolwyr ymroddedig yn gweithio’n ddiflino i gadw a gwella hanes a threftadaeth eu cymunedau lleol. Nod Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent yw gwneud y dreftadaeth leol gyfoethog hon yn hygyrch i’r ystod ehangaf bosibl o bobl. Diolch i becyn ariannu £250,00 oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri , CyMAL (adran amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau Llywodraeth Cymru) a Chyngor Blaenau Gwent, mae’r prosiect bellach ar waith.
Teithiau Treftadaeth Blaenau Gwent 2013

25/03/2013

Tro Min Nos (Eglwys Illtud Sant a Chwm Cyffin) Graddfa: Cymedrol Dyddiad: Dydd Mawrth, Mehefin 4, 2013 Amser: 7.00 yh – 9.00 yh Cost: Am ddim Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Eglwys Illtud Sant, Brynithel NP13 2AY (SO 2180 0195) … read more...

Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent

25/03/2013

Project Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent Ar y cyd â Phrifysgol Cymru, Casnewydd Cwrs Addysg Uwch: Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent Lleoliad: Tŷ Bedwellte, Stryd Morgan, Tredegar, NP22 3XN Amseroedd: Bob bore Mawrth 10.30-12.30 NEU bob nos … read more...