Gwent Archives

Archifau Gwent

Cafodd Archifau Gwent eu sefydlu ym 1938 fel Swyddfa Gofnodion Sir Fynwy i wasanaethu’r “hen” Sir Fynwy.  Ym 1974, yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol, fe’i hailfedyddiwyd yn Swyddfa Gofnodion Gwent.  Rhannodd newidiadau pellach mewn llywodraeth leol sir Gwent yn bum awdurdod unedol.

 

Bellach, mae Archifau Gwent yn gwasanaethu’r ardal a reolir gan yr awdurdodau canlynol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (hen ardal Bwrdeistref Islwyn), Cyngor Dinas Casnewydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Chwilio’r casgliad

Adnoddau addysgol

Ymweliadau addysgol

Trefnwch eich ymweliad

Gwefan swyddogol

Agorwyd safle newydd Archifau Gwent yng Nglyn Ebwy ar 24 Hydref 2011.  Mae’n cyfleusterau ysblennydd  newydd yn darparu:

amgylchedd delfrydol i chi ddefnyddio’n casgliad unigryw o ddogfennau

  • oddeutu 10km o storfeydd modern i gadw’r Casgliad ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac i’n galluogi i barhau i gasglu – rydym waastad yn awyddus i glywed wrth bobl a chanddynt ddogfennau a allai fod o ddiddordeb inni
  • cyfleusterau ar gyfer darlithoedd a grwpiau fel y gall pobl ddysgu rhagor am ddefnyddio’n hadnoddau
  • stiwdio gadwraeth fodern lle cewch weld gwaith gofalus trwsio a chadwraeth wrthi’n cael ei wneud

Llun – Gwener 9.30 – 5.00

Fel rhan o’r gwasanaeth newydd, byddwn yn ehangu’n horiau agor gan gynnwys, am gyfnod arbrofol, agor ar un Dydd Sadwrn y mis.

 

 Archifau Gwent

Y Swyddfeydd Cyffredinol
Ffordd y Gwaith Dur

Glyn Ebwy
Blaenau Gwent
NP23 6DN

 E-bost: enquiries@gwentarchives.gov.uk

Y We:  www.gwentarchives.gov.uk
Ffôn: 01495 353363