Canolfan Adnoddau Astudiaethau Lleol Blaenau Gwent

Oes gennych chi ddiddordeb yn hanes eich cymuned leol?

Ydych chi’n golygu olrhain hanes eich teulu?

Os mai “ie” yw’r ateb i’r cwestiynau hyn, yna gall Adnoddau Astudiaethau Lleol Blaenau Gwent eich helpu.

Mae pob llyfrgell ym Mlaenau Gwent â chasgliadau bach o ddefnyddiau’n ymwneud â’r ardal leol a hefyd yn cynnig mynediad i Ancestery.co.uk a Find My Past.  Serch hynny, ceir y casgliad mwyaf o ddeunydd astudiaethau lleol yn y Ganolfan Adnoddau Astudiaethau Lleol yn Llyfrgell Tredegar.  Mae’r llyfrgellydd Astudiaethau Lleol hefyd ar gael ar gyfer sesiynau un-ar-un i’ch helpu i ddechrau ymchwilio i hanes eich teulu.

Chwilio’r casgliad

Adnoddau addysgol

Ymweliadau addysgol

Trefnwch eich ymweliad

Gwefan swyddogol

Mae gan y Ganolfan Adnoddau Astudiaethau Lleol yn Llyfrgell Tredegar bob math o wybodaeth am y fwrdeistref a’i chyffiniau.  Mae yna lyfrau, cyfnodolion, cyfeirlyfrau, mapiau, papurau newydd a ffotograffau.  Ceir llawer o’r adnoddau ar feicro-lun a meicro-ffilm.  Nifer gyfyngedig o ddarllenyddion meicro-lun a meicro-ffilm sydd ar gael ac felly argymhellir achub lle o flaen llaw.

Llun:                09.00-17.30

Mawrth:          09.00-17.30

Mercher:          09.00-17.30

Iau:                  Ar gau

Gwener:          09.00-17.30

Sadwrn:           09.00-13.00

Llyfrgell Tredegar
Y Cylch
Tredegar
NP22 3PS

 

Ffôn:  01495 357869

E-bost : tredegar.library@blaenau-gwent.gov.uk