cwm  waunlwyd community archive

Grŵp Archif Gymunedol Cwm a’r Waunlwyd

Mae’r grŵp wedi’i leoli yn Llyfrgell Cwm a chynhelir sesiynau archifo ar brynhawniau Gwener am 2.00 y prynhawn.  Mae croeso i aelodau o’r cyhoedd ddod â’u ffotograffau neu â’u hatgofion i’w hychwanegu at yr archif.

Chwilio’r casgliad

Adnoddau addysgol

Ymweliadau addysgol

Trefnwch eich ymweliad

Gwefan swyddogol

Caiff y Ganolfan ei staffio gan wirfoddolwyr ac mae ar agor rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd.

Llun 11.00am – 3.00pm

Mawrth 11.00am – 3.00pm

(Bore coffi dyddiau Mawrth 11.00am – 1.00pm)

Mercher – ar gau

Iau 11.00am – 3.00pm

Gwener – Ar gau

Sadwrn – Ar gau

Sul – Ar gau

Grŵp Archif Gymunedol Cwm a’r Waunlwyd
d/o Llyfrgell Cwm,
Stryd Canning,
Cwm,
Glyn Ebwy,
NP23 7RW

Ffôn: 01495 370454