Llanhilleth-Institute011

Grŵp Archif Gymunedol Glyn Ebwy a’r Cylch

Mae’r archif yn cael ei rhedeg gan aelodau o gangen Glyn Ebwy a Gogledd Gwent o Gymdeithas Hanes Teuluol Gwent.  Cynhelir cyfarfodydd y gangen yn:

Ysgoldy Bethel,
Capel Wesley,
Wesley Place,
Rhiw Cendl,
Cendl,
Glyn Ebwy,
Gwent,
NP23 5JS.

Chwilio’r casgliad

Adnoddau addysgol

Ymweliadau addysgol

Trefnwch eich ymweliad

Gwefan swyddogol

Mae cyfarfodydd ar agor i aelodau ac i ymwelwyr fel ei gilydd ac yn cael eu cynnal ar yr ail a’r bedwaredd nos Iau ymhob mis.  Cynhelir nosweithiau ymchwil ar yr ail nos Iau o 6-9 yr hwyr fel y caiff aelodau ac ymwelwyr ddefnyddio adnoddau ymchwil helaeth y gangen.  Ceir sgyrsiau a darlithoedd ar y bedwaredd nos Iau gan ddechrau am 7 yr hwyr ac mae croeso i bawb.

Ymchwil 2ail nos Iau 6-9 yr hwyr

Sgwrs 4edd nos Iau o 7 yr hwyr allan.

Yr Ysgrifenyddes,

Ty-Bryn Bungalow,

Ffordd Llangynidr,

Cendl,

Glyn Ebwy,

Gwent

NP23 5DG

 

E-bost:  lapfttybryn06@yahoo.co.uk 

Gwefan Email:  lapfttybryn06@yahoo.co.uk 

Gwent Family History Society Website:  http://www.gwentfhs.info and secretary@gwentfhs.info

http://www.gwentfhs.info and secretary@gwentfhs.info