tredegar community archive group

Grŵp Archif Gymunedol Tredegar a’r Cylch

Mae’r grŵp yn cael; ei rhedeg gan Gymdeithas Hanes ac Archif Tredegar a chynhelir sesiynau archifo yn Llyfrgell Tredegar ar brynhawniau Mercher am 2.00 y prynhawn.  Mae croeso i aelodau o’r cyhoedd ddod â’u ffotograffau neu â’u hatgofion i’w hychwanegu at yr archif.

Chwilio’r casgliad

Adnoddau addysgol

Ymweliadau addysgol

Trefnwch eich ymweliad

Gwefan swyddogol

Mercher:          14.00-16.30

Cymdeithas Hanes ac Archif Tredegar,
d/o Llyfrgell Tredegar,
Y Cylch,
Tredegar,
Gwent,
NP22 3PS.

 

Ffôn: 01495 357869

E-bost: archiveclub@hotmail.co.uk 

We:      http://tredegararchivegroup.co.uk/index.htm