Grwpiau Archifau Cymunedol

Ers 2002, sefydlwyd Grwpiau Archifau Cymunedol yn Abertyleri, Brynmawr, y Blaenau, Tredegar, Glyn Ebwy a Chwm a’r Waunlwyd.  Mae hwn yn un o’r rhwydweithiau mwyaf a mwyaf llwyddiannus yn y DU ac fe’i gwelir bellach fel esiampl o’r arfer gorau yn y maes hwn.

Mae’r Grwpiau’n gofalu am archifau digidol fel cofnod byw o dreftadaeth ddiwylliannol eu cymunedau.  Mae’r archifau’n cynnwys ffotograffau a dogfennau gydag atodiadau o atgofion – yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Mae’r Grwpiau’n cael eu rhedeg gan eu cymunedau lleol ac ar eu rhan ac yn galluogi pobl leol i gofnodi eu hatgofion a’u profiadau a hefyd i ddangos balchder bro.  Maent hefyd yn cynnig cyfle i’r rhai sy’n cymryd rhan i deimlo eu bod yn aelodau gwerthfawr o’r gymuned.  Mae gweithgareddau’r Grwpiau’n hwyl ac yn werthfawr, ac yn ddolen cyswllt rhwng cenedlaethau trwy ddefnyddio technoleg gyfrifiadurol i gofnodi’r gorffennol ar gyfer cenedlaethau i ddod.

Mae pob grŵp yn rhedeg sesiynau archifo wythnosol lle gwahoddir y cyhoedd i ddod â’u ffotograffau i’w hychwanegu at yr archif.  Mae’r lluniau wedyn yn cael eu sganio ac mae unrhyw wybodaeth amdanynt yn cael ei chofnodi ar y cyfrifiadur.  Yn ystod y sesiynau hyn, caiff pobl gwrdd ag aelodau eraill o’r grŵp, edrych ar luniau a dogfennau a defnyddio’r archif ar y cyfrifiadur.  Maent hefyd yn cael ychwanegu eu lluniau’u hunain at yr archif a dysgu sut mae defnyddio’r meddalwedd.

Mae’r holl wybodaeth sy’n cael ei chasglu gan y grwpiau ar gael i’r cyhoedd a gellir cynhyrchu CD-Roms i’w defnyddio gan ysgolion lleol a grwpiau cymunedol lleol ar gyfer addysg a gwaith hel atgofion.

 

Grŵp Archif Gymunedol Brynmawr

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Grŵp Archif Gymunedol Cwm a’r Waunlwyd

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Grŵp Archif Gymunedol Glyn Ebwy a’r Cylch

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Grŵp Archif Gymunedol Tredegar a’r Cylch

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Grŵp Archif Gymunedol Y Blaenau

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth