Amgueddfeydd ym Mlaenau Gwent

Mae ardal Blaenau Gwent yn ffodus bod ganddi bum amgueddfa gymunedol gydag ystod eang o gasgliadau o wrthrychau, lluniau, dogfennau a chyhoeddiadau.  Mae’r casgliadau hyn yn amrywio o greiriau cyn-hanesyddol a Rhufeinig i luniau a gwrthrychau sy’n adlewyrchu rhan bwysig Blaenau Gwent yn y Chwyldro Diwydiannol ac yn natblygiad glo, haearn, a dur.

 Mae pob un o’r amgueddfeydd hyn yn cael ei rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr di-dâl.  Mae’r bobl ymroddedig hyn yn cynnig croeso cynnes i ymwelwyr, ynghyd â gwybodaeth ac arbenigedd lleol.  Maent hefyd yn cynnig i’w cymunedau lleol fynediad i’w hanes eu hunain a balchder yng ngorchestion eu hynafiaid.  Yr amgueddfeydd sy’n cymryd rhan yn y Prosiect Mynediad i Dreftadaeth yw:

Amgueddfa Brynmawr a’r Cylch

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Amgueddfa Gwaith Dur Glyn Ebwy

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Amgueddfa Tredegar a’r Cylch

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Amgueddfa Treftadaeth Y Blaenau

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth