‘Darganfyddiadau Diweddar yn Archaeoleg Prydain’ a ‘Prydain Rufeinig’ – 2 gwrs newydd!

Posted on by admin

‘Darganfyddiadau Diweddar yn Archaeoleg Prydain’

Yn dechrau: Dydd Gwener, 11eg Ionawr 2013

Amserau: 10.00 yb -12.30 yp (6 cyfarfod)

Lleoliad: Tŷ Ebwy Fach, Six Bells, Abertyleri

Bydd y cwrs hwn, a arweinir gan Frank Olding (Swyddog Treftadaeth Cyngor Blaenau Gwent), yn edrych ar rai o’r darganfyddiadau mwyaf pwysig ac ysblennydd yn archaeoleg Prydain dros y ddegawd ddiwethaf.  Bydd yn ymdrin â phynciau sy’n rhychwantu ystod eang o’r Rhyfel Byd Cyntaf i gynhanes cynharaf ac fe fydd yn rhoi dealltwriaeth dda i fyfyrwyr o’r meddwl cyfoes ynghylch archaeoleg Prydain.

‘Prydain Rufeinig’ 

Yn dechrau: Dydd Mawrth 22ain Ionawr 2013

Amserau: 10.00 yb -12.30 yp (6 cyfarfod)

Lleoliad:  Amgueddfa Treftadaeth y Blaenau, Y Sefydliad, Y Blaenau

Wedi’i arwain gan Frank Olding, Swyddog Treftadaeth Cyngor Blaenau Gwent, bydd y cwrs hwn yn edrych ar bob agwedd ar Brydain Rufeinig o ymgyrchoedd Cesar hyd at ddiwedd rheolaeth y Rhufeiniaid yn y 5ed ganrif.  Bydd y pynciau yr ymdrinir â nhw’n cynnwys y Fyddin Rufeining ym Mhrydain, ffyrdd Rhufeinig, crefydd, filâu a Threfi Rhufeinig.

Croeso cynnes i bawb – am ragor o fanylion, cysylltwch â Frank Olding ar 07971 081647 neu anfonwch ebost at: treftadaeth@blaenau-gwent.gov.uk.

Tal: £3.00 y sesiwn neu £15 am 6 cyfarfod (o dalu ymlaen llaw)


|

Loading...

Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent

Mae gan ardal Blaenau Gwent gyfoeth o hanes a threftadaeth. Ar draws y Fwrdeistref Sirol, mae grwpiau o wirfoddolwyr ymroddedig yn gweithio’n ddiflino i gadw a gwella hanes a threftadaeth eu cymunedau lleol. Nod Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent yw gwneud y dreftadaeth leol gyfoethog hon yn hygyrch i’r ystod ehangaf bosibl o bobl. Diolch i becyn ariannu £250,00 oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri , CyMAL (adran amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau Llywodraeth Cymru) a Chyngor Blaenau Gwent, mae’r prosiect bellach ar waith.
Teithiau Treftadaeth Blaenau Gwent 2013

25/03/2013

Tro Min Nos (Eglwys Illtud Sant a Chwm Cyffin) Graddfa: Cymedrol Dyddiad: Dydd Mawrth, Mehefin 4, 2013 Amser: 7.00 yh – 9.00 yh Cost: Am ddim Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Eglwys Illtud Sant, Brynithel NP13 2AY (SO 2180 0195) … read more...

Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent

25/03/2013

Project Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent Ar y cyd â Phrifysgol Cymru, Casnewydd Cwrs Addysg Uwch: Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent Lleoliad: Tŷ Bedwellte, Stryd Morgan, Tredegar, NP22 3XN Amseroedd: Bob bore Mawrth 10.30-12.30 NEU bob nos … read more...