Partneriaid y Prosiect Mynediad i Dreftadaeth yw

 • Archifau Gwent
 • Casgliad Astudiaethau Lleol Blaenau Gwent
 • Fforwm Dreftadaeth Blaenau Gwent
 • Amgueddfa Treftadaeth y Blaenau
 • Amgueddfa Brynmawr a’r Cylch
 • Amgueddfa Ymddiriedolaeth Archifol Gwaith Glyn Ebwy
 • Amgueddfa Tredegar a’r Cylch
 • Grŵp Archif Gymunedol y Blaenau
 • Grŵp Archif Gymunedol Brynmawr
 • Grŵp Archif Gymunedol Cwm a’r Wanllyd
 • Grŵp Archif Gymunedol Glyn Ebwy
 • Grŵp Archif Gymunedol Tredegar
 • Cyfeillion Eglwys Illtud Sant
 • Grŵp Siartiaeth Nant-y-glo a’r Blaenau
 • Tŷ Ebwy Fach a Chofeb Glowyr Six Bells (Guardian)
 • Tŷ a Pharc Bedwellte

Loading...

Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent

Mae gan ardal Blaenau Gwent gyfoeth o hanes a threftadaeth. Ar draws y Fwrdeistref Sirol, mae grwpiau o wirfoddolwyr ymroddedig yn gweithio’n ddiflino i gadw a gwella hanes a threftadaeth eu cymunedau lleol. Nod Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent yw gwneud y dreftadaeth leol gyfoethog hon yn hygyrch i’r ystod ehangaf bosibl o bobl. Diolch i becyn ariannu £250,00 oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri , CyMAL (adran amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau Llywodraeth Cymru) a Chyngor Blaenau Gwent, mae’r prosiect bellach ar waith.
Teithiau Treftadaeth Blaenau Gwent 2013

25/03/2013

Tro Min Nos (Eglwys Illtud Sant a Chwm Cyffin) Graddfa: Cymedrol Dyddiad: Dydd Mawrth, Mehefin 4, 2013 Amser: 7.00 yh – 9.00 yh Cost: Am ddim Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Eglwys Illtud Sant, Brynithel NP13 2AY (SO 2180 0195) … read more...

Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent

25/03/2013

Project Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent Ar y cyd â Phrifysgol Cymru, Casnewydd Cwrs Addysg Uwch: Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent Lleoliad: Tŷ Bedwellte, Stryd Morgan, Tredegar, NP22 3XN Amseroedd: Bob bore Mawrth 10.30-12.30 NEU bob nos … read more...