Chartist Centre 01

Canolfan Wybodaeth ac Arddangosfa’r Siartwyr

Mae Canolfan Wybodaeth ac Arddangosfeydd y Siartwyr yng Nghapel Salem yn y Blaenau’n cael ei rhedeg Grŵp Siartiaeth Nant-y-glo a’r Blaenau.  Mae’r grŵp yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr ac yn darparu arddangosfeydd a darlithoedd ar hanes mudiad y Siartwyr ar gyfer grwpiau cymunedol a phlant ysgol.  Mae’r capel yn adeilad rhestredig gradd II ac yn sefyll gyferbyn â Swyddfa’r Post ar Stryd Fawr y Blaenau.

 

Ym 2010, cafodd y capel ei adfer diolch i grantiau o £200,000 oddi wrth Rhaglen Gyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol Llywodraeth Cymru (CFAP), £90,000 oddi wrth Cynllun Holistig Adfer Ardaloedd trwy Raglen Blaenau’r Cymoedd a £10,000 oddi wrth Cyngor Tref Nant-y-glo a’r Blaenau.

Chwilio’r casgliad

Adnoddau addysgol

Ymweliadau addysgol

Trefnwch eich ymweliad

Gwefan swyddogol

Mae gan y Ganolfan Wybodaeth ac Arddangosfeydd arddangosfa gelf barhaol sy’n olrhain hanes Gwrthryfel y Siartwyr ym 1839.  Mae yna hefyd arddangosfeydd o wrthrychau a ffilmiau ar y Siartwyr, y Teirw Scotch a Therfysgoedd y Blaenau.  Mae’r Grŵp Siartiaeth newydd sicrhau arian oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer arddangosfeydd modern a fydd yn agor ym mis Medi 2012.

Mae cyfleusterau cymunedol y Ganolfan yn cynnwys ystafell gyfarfodydd, canolfan cynadledda a lle ar gyfer arddangosfeydd.

 

Mawrth           11.00-16.00

Mercher           11.00-16.00

Iau                   11.00-16.00

Grŵp Siartiaeth Nant-y-glo a’r Blaenau

Swyddfeydd Newydd y Cyngor

Hen Ysgol Fabanod y Blaenau

Y Stryd Fawr

Y Blaenau

NP13 3BN

 

Ffôn: 01495 292817