St Illtyds tower2_r1_c1

Cyfeillion Eglwys Illtud Sant

Heb os, Eglwys Illtud Sant yw adeilad hynaf Blaenau Gwent.  Mae’r fynwent fawr, gron yn arwydd iddi gael ei sefydlu cyn adeg y Normaniaid ac mae’r cyfeiriad ysgrifenedig cynharaf ati ar glawr mewn cerdd o’r 9fef neu’r 10fed ganrif yn llawysgrif hynafol Llyfr Du Caerfyrddin.  Mae’n debyg bod y rhan fwyaf o’r adeilad presennol yn dyddio i’r 13eg neu’r 14eg ganrif, er eo bod yn bosibl i’r bedyddfaen berthyn i’r adeilad cyn-Normanaidd gwreiddiol.

Rydym yn cwrdd bob nos Fercher gyntaf y mis yn yr “Hen Eglwys” a byddem wrth ein boddau petaech chi’n ymuno â ni.  Gwelwn i chi am 7.00 yr hwyr, os ydych chi ychydig y nerfus, anfonwch e-bost atom a bydd rhywun yno i gwrdd â chi.

Chwilio’r casgliad

Adnoddau addysgol

Ymweliadau addysgol

Trefnwch eich ymweliad

Gwefan swyddogol

Yr enw lleol arni yw’r “Hen Eglwys” a gofelir am yr adeilad gan Gyfeillion Eglwys Illtud Sant.  Amcanion y Cyfeillion yw:

  • Gofalu am yr adeilad a’i amgylchoedd
  • Croesawu ymwelwyr a thwristiaid yn ogystal â phobl leol
  • Defnyddio’r adeilad ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau gydol y flwyddyn
  • Ymchwilio, cyhoeddi a hysbysebu hanes yr Eglwys a’r cylch.

Ar heol y mynydd rhwng Pont-y-pŵl ac Aberbîg.

Cyfeirnod Grid OS: SO 217 019

Rhowch yn eich Sat-nav NP13 2AY neu cewch alw 01495 320367

Yr Eglwys

Mae’r eglwys ar agor bob prynhawn Sul o’r Pasg hyd at ddiwedd Awst

2:30 – 4.30 y.p.

Mae’r Cyfeillion yn cwrdd ar nos Fercher gyntaf y mis yn yr eglwys am 7.00 yr hwyr.

Cyfeillion Eglwys Illtud Sant,

Crud-Yr-Awel,

Llanhyledd,

Aberbîg

GWENT

NP13 2AY

 

Ffôn: 01495 355972 neu 07050 602427

E-bost: friends@illtyd.co.uk