blaenau gwent heritage forum

Fforwm Treftadaeth Blaenau Gwent

Mae Fforwm Treftadaeth Blaenau Gwent yn grŵp ddim er elw ar gyfer sefydliadau gwirfoddol sy’n ymwneud â chadw a hybu treftadaeth gyfoethog yr ardal hon.  Mae’n gweithio yn agos iawn gyda Gwasanaeth Treftadaeth Cyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent, er yn hollol annibynnol arno.  Mae gweithgareddau’r Fforwm yn cynnwys trefnu ysgol undydd flynyddol, cyhoeddi cyfnodolyn chwe-misol a chyhoeddi defnydd hanesyddol sy’n gysylltiedig â’r ardal.

Chwilio’r casgliad

Adnoddau addysgol

Ymweliadau addysgol

Trefnwch eich ymweliad

Gwefan swyddogol

Mae’r Fforwm yn cwrdd yn Llyfrgell Tredegar ar drydydd Ddydd Iau’r mis am 9.30 y.b.

Fforwm Treftadaeth Blaenau Gwent

d/o Llyfrgell Tredegar
Y Cylch
Tredegar
NP22 3PS

Ffôn:  01495 357869

E-bost: info@headsofvalleysheritage.co.uk

Y We: http://www.headsofvalleysheritage.co.uk