partners

Tŷ a Pharc Bedwellte

Dewch i ddarganfod mwy am feistri gwaith haearn enwog Tredegar.  Gwnaethant gartref iddynt eu hunain yn Nhŷ Bedwellte yn gynnar yn y 1800au.  Oeddech chi’n gwybod iddynt hefyd lunio Tredegar fel un o’r trefi diwydiannol cyntaf ym Mhrydain i gael ei hadeiladu yn ôl cynllun arbennig?  Cewch archwilio rhagor o’r hanes cyffrous yma yn ein harddangosfa.

 

Mae wastad groeso cynnes i blant y Nhŷ a Pharc Bedwellte.  Byddant wrth eu boddau’n chwarae rhan rhai o bobl oes y Meistri Haearn.  Ym mhrif ystafell groeso’r Meistr Haearn ei hun, cânt wisgo dillad y cyfnod.

Adnoddau addysgol

Ymweliadau addysgol

Trefnwch eich ymweliad

Gwefan swyddogol

Pan ymadawodd y Meistri Haearn â Thŷ a Pharc Bedwellte, daeth pobl Tredegar yn eu lle.  Mae Siambr y Cyngor yma ers y gynnar yn y 1900au.  Yn ystod eich ymweliad, cewch eistedd yn yr union feinciau lle dechreuodd rhai o wleidyddion enwocaf Prydain eu gyrfaoedd.  Cewch wylio ffilm ân yn ohonynt: Aneurin Bevan, “pensaer” Gwasanaeth Iechyd Gwladol Prydain.

Beth gewch chi ei wneud:

–       Tŷ a Pharc Hanesyddol

–       Arddangosfeydd cyfnewidiol

–       Ffilm am Aneurin Bevan

–       Gweithgareddau Plant

–       Rhaglen o ddigwyddiadau gydol y flwyddyn

–       Ystafell De Tŷ’r Tegeirianau

Ionawr – 24 Rhagfyr  daily 10yb – 5yp
Ystafell De Tŷ’r Tegeirianau    Ionawr – 24 Rhagfyr  daily 10yb – 4:30yp

Parc

 Hydref- Chwefror  8yb – 4:30yp
 Mawrth  8yb – 6yp
 (Amser Haf Prydain) Diwedd Mawrth  8yb – 7yp
 Ebrill  8yb – 8yp
 Mai – Awst  8yb – 9yp
 Medi  8yb – 8yp
 Dechrau Hydref  8yb – 6yp

 

 

Tŷ a Pharc Bedwellte

Stryd Morgan Street

Tredegar

NP22 3XN

Ffôn.: 01495-353370

Y We: www.bedwelltyhouseandpark.co.uk

E-bost: info@bedwelltyhouseandpark.co.uk