Guardian_r1_c2

Tŷ Ebwy Fach

Tŷ Ebwy Fach  yw’r ganolfan ymwelwyr newydd sbon yn Six Bells sy’n gwasanaethu’r Gwarchodwr, Parc Arrael Griffin a Llwybr Ebwy Fach.
Mae gan yr adeilad le ar gyfer cyfarfodydd, gwybodaeth i dwristiaid a bistro sy’n darparu lluniaeth blasus ar gyfer ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd.  Mae yna hefyd ystafell ddehongli i roi gwybodaeth i ymwelwyr am hanes yr ardal, trychineb Glofa Six Bells ym 1960, y Gwarchodwr – sef cofeb y glowyr  – a Llwybr Ebwy Fach.

Chwilio’r casgliad

Adnoddau addysgol

Ymweliadau addysgol

Trefnwch eich ymweliad

Gwefan swyddogol

Y Gwarchodwr – Cofeb Glowyr Six Bells

Dadorchuddiwyd y cerflun ym mis Mehefin 2010 er cof am 45 o lowyr a laddwyd yn Nhrychineb Glofa’r Six Bells ym 1960.

Mae’r Gwarchodwr ar agor bob dydd gydol y flwyddyn.

 

Mae Tŷ Ebwy Fach ar agor:

 

Llun                 11.00-15.00

Mawrth           11.00-15.00

Mercher           11.00-15.00

Iau                   11.00-15.00

Gwener           11.00-15.00

Tŷ Ebwy Fach

Ffordd y Capel
Six Bells
Abertyleri
Gwent
NP13 2ND

Ffôn: 01495 320497

 

Y We:  http://ebbwfachtrail.org.uk/#/ty-ebbw-fach/4552541215