Teithiau Treftadaeth Blaenau Gwent 2013

Posted on by emyr

Tro Min Nos (Eglwys Illtud Sant a Chwm Cyffin)

Graddfa: Cymedrol
Dyddiad: Dydd Mawrth, Mehefin 4, 2013
Amser: 7.00 yh – 9.00 yh
Cost: Am ddim
Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Eglwys Illtud Sant, Brynithel NP13 2AY (SO 2180 0195)
Pellter: 3 milltir
Arweinydd: Frank Olding
Bwcio: 07971 081647 (Frank Olding) neu frank.olding@blaenau-gwent.gov.uk

Taith gerdded hamddenol yn edrych ar y dirwedd ganoloesol o gwmpas eglwys Illtud Sant a Chwm Cyffin. Byddwn hefyd yn edrych ar yr archeoleg ddiwydiannol sy’n gysylltiedig â thwf y diwydiant glo yn yr ardal.

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.
Yn Ôl Troed y Siartwyr (Patsys Winchestown a Mynydd Carn y Cefn)

Graddfa: Cymedrol
Dyddiad: Dydd Mercher, Mehefin 5, 2013
Amser: 10.00 yb – 4.00 yp
Cost: Am ddim
Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Amgueddfa Bryn-mawr, Sgwâr y Farchnad, Bryn-mawr, NP23 4AJ (SO 1915 1175)
Pellter: 7 milltir
Arweinydd: Frank Olding
Bwcio: 07971 081647 (Frank Olding) neu frank.olding@blaenau-gwent.gov.uk

Bydd y daith gylchol hon yn dilyn rhan o ffordd Siartwyr Nant-y-glo yn ystod Gwrthryfel 1839. Byddwn hefyd yn edrych ar yr archaeoleg ddiwydiannol sy’n gysylltiedig â Gweithfeydd Haearn Nant-y-glo a Phenycae ac wedyn yn pasio Gwarchodfa Natur Cwm Merddog cyn dringo Tarren y Trwyn i fforio llên gwerin Mynydd Carn y Cefn. Gochelwch rhag Bendith y Mamau (sef yr enw lleol ar y Tylwyth Teg)!

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.
Tro Min Nos (Safle Awyren Fomio Trefil )

Graddfa: Cymedrol
Dyddiad: Dydd Gwener, Mehefin 7, 2013
Amser: 6.30 yh – 9.00 yh
Cost: Am ddim
Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Tafarn Tŷ Uchaf, Trefil , Tredegar, NP22 4HG (SO 119128). Cawn ni gwrdd ger y dafarn ac yna gyrru i Flaen y Dyffryn (SO 1000 1520), lle bydd y daith yn cychwyn.
Pellter: 3 milltir
Arweinydd: Frank Olding
Bwcio: 07971 081647 (Frank Olding) neu frank.olding@blaenau-gwent.gov.uk neu 07968 472812 (Alyson Tippings)

Taith gerdded hamddenol a fydd yn ymweld â safle chwalfa awyren fomio Wellington yn ystod yr Ail Ryfel Byd ar Garn y Bugail uwchben Trefil. Cawn ni hefyd fwynhau golygfeydd ysblennydd dros Ddyffryn Wysg a Bannau Brycheiniog.

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.

 

Gŵyl Archeoleg Brydeinig 2013 (Gorffennaf 13eg – 28ain)

Archeoleg Ucheldir Blaenau Gwent

Graddfa: Cymedrol
Dyddiad: Dydd Llun, Gorffennaf 15, 2013
Amser: 10.00 yb – 3.30 yp
Cost: Am ddim
Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Tafarn Tŷ Uchaf, Trefil , Tredegar, NP22 4HG (SO 119128)
Pellter: 6 milltir
Arweinydd: Frank Olding
Bwcio: 07971 081647 (Frank Olding) or frank.olding@blaenau-gwent.gov.uk

Taith gerdded yn edrych ar archeoleg ucheldir Blaenau Gwent. Byddwn yn ymweld â Bwrdd y Dug, tramffordd Bryn Oer, twmpathau claddu cyn-hanesyddol ac Ogof y Siartwyr.

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.
Crwydro’r Gweundir

Graddfa: Anodd
Dyddiad: Dydd Gwener, Gorffennaf 19, 2013
Amser: 10.00 yb – 4.00 yp
Cost: Am ddim
Man Cychwyn/Diwedd y Daith: Amgueddfa Abertyleri, Stryd y Farchnad, Abertyleri, NP13 1AH (SO 2180 0409)
Pellter: 7 milltir
Arweinydd: Frank Olding
Bwcio: 07971 081647 (Frank Olding) or frank.olding@blaenau-gwent.gov.uk

Bydd y daith hon yn fforio tirwedd y gweundiroedd uwchben Abertyleri a Chwmtyleri – cartref Hen Wrach y Bryniau. Cawn ni ddringo Rhiw Lladron ac ar hyd Waun Wen a Thwyn Du gan edrych ar archeoleg ddiwydiannol a safleoedd Fictorianaidd anarferol. Cerddwn wedyn ar draws Mynydd y Coety cyn dychwelyd trwy Gwmtyleri gyda’i dirwedd ganoloesol ysblennydd a’i safleoedd cyn-hanesyddol.

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.
Y Saith Fferm

Graddfa: Anodd
Dyddiad: Dydd Mercher, Gorffennaf 24, 2013
Amser: 10.00 yb – 4.00 yp
Cost: Am ddim
Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Maes Parcio wrth lan ogleddol Llynnoedd Cwm Celyn, NP13 3LF (SO 2080 0876)
Pellter: 7 milltir
Arweinydd: Frank Olding
Bwcio: 07971 081647 (Frank Olding) or frank.olding@blaenau-gwent.gov.uk

Bydd y daith hon yn fforio unigedd y gweundiroedd uwchben Cwm Celyn a’r Blaenau – cartref Hen Wrach y Bryniau a chreaduriaid goruwchnaturiol eraill. Cawn ni ddringo heibio i saith fferm Cwm Celyn ac i’r lan i Fynydd Mulfrain i edrych ar feini hirion a henebion defodol yr Oes Efydd. Cawn ni wedyn groesi Cefn Bach gyda golygfeydd gwych dros Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon cyn dychwelyd dros Mynydd Siâms a’i archeoleg ddiwydiannol.

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.

Valleys Walking Festival 2013

Tro ar y Trên (Domen Fawr, Man Moel a Phen y Fan)

Graddfa: Anodd
Dyddiad: Dydd Sadwrn, Medi 7, 2013
Amser: 10.00 yb – 4.00 yp
Cost: Am ddim (angen pris tocyn ar y trên)
Man Cychwyn: Gorsaf Drenau Parkway Glyn Ebwy, Teras Glan Ebwy, Treodrhiw’rclawdd, Glyn Ebwy, NP23 8AP (SO 1753 0717)
Diwedd y Daith: Gorsaf Drenau Llanhiledd, Stryd y Fasnach, Llanhiledd, Abertyleri, NP13 2HT (SO 2166 0076)
Pellter: 8 milltir
Arweinydd: Frank Olding
Bwcio: 07971 081647 (Frank Olding) or 07968 472812 (Alyson Tippings)

Bydd y daith unffordd hon yn caniatáu i selogion y rheilffyrdd ddal y trên i Lyn Ebwy, mwynhau taith gerdded ysblennydd gan ddychwelyd i Lanhiledd i ddal y trên adref. Bydd y daith yn cynnwys tirwedd ganoloesol brydferth y Domen Fawr a Chefn Man Moel. Cawn ni basio wedyn trwy bentref hardd Man Moel cyn croesi Mynydd Pen y Fan ar hyd taith Cwm Ebwy i ddychwelyd i Lanhiledd yng ngwaelod y cwm a dal y trên!

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.
Llwybr Bailey II (Bryn-mawr a Chwm Clydach)

Graddfa: Cymedrol
Dyddiad: Dydd Llun, Medi 9, 2013
Amser: 10.00 yb – 4.00 yp
Cost: Am ddim
Man Cychwyn/Diwedd y Daith: Amgueddfa Bryn-mawr, Sgwâr y Farchnad, Bryn-mawr, NP23 4AJ (SO 1915 1175)
Pellter: 6 milltir
Arweinydd: Frank Olding
Bwcio: 07971 081647 (Frank Olding) neu 07968 472812 (Alyson Tippings)

Bydd y daith gylchol hon yn edrych ar yr archaeoleg ddiwydiannol ysblennydd sy’n gysylltiedig â Meistri Haearn drwg-enwog Nant-y-glo, Crawshay a Joseph Bailey. Cawn ni ymweld â Rheilffordd Clydach 1794, gwaith haearn Clydach a Rheilffordd Merthyr, Tredegar a’r Fenni.

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.
Tro Min Nos (Patsys Bryn-mawr a Blaen Clydach)

Graddfa: Cymedrol
Dyddiad: Dydd Mercher, Medi 11, 2013
Amser: 6.00 yh – 8.00 yh
Cost: Am ddim
Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Tafarn pen y Bont, Stryd y Brenin, Brynmawr NP23 4RE (SO 1957 1214) – os gwelwch yn dda, peidiwch â pharcio ym maes parcio’r dafarn – mae digonedd o leoedd parcio ar y stryd gyfagos.
Pellter: 3 milltir
Arweinydd: Frank Olding
Bwcio: 07971 081647 (Frank Olding) neu 07968 472812 (Alyson Tippings)

Taith gerdded hamddenol a fydd yn edrych ar “batsys” Bryn-mawr – rhan o archaeoleg ddiwydiannol gynharaf Blaenau Gwent. Cawn ni weld pyllau cloch-ffurf yn dyddio’n ôl i’r 1770au neu’r 1780au a lefelau, sgwrfeydd a rhasau’n gysylltiedig â gweithfeydd haearn Nant-y-glo a Chendl.

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.
Ucheldir Cwmtyleri a Mynydd Siâms

Graddfa: Anodd
Dyddiad: Dydd Gwener, Medi 13, 2013
Amser: 10.00 yb – 4.00 yp
Cost: Am ddim
Man Cychwyn/Diwedd y Daith: Maes Parcio Llynnoedd Cwmtyleri, Rhes Roberts, Cwmtyleri, NP13 1LH (SO 2183 0616)
Pellter: 7 milltir
Arweinydd: Frank Olding
Bwcio: 07971 081647 (Frank Olding) neu 07968 472812 (Alyson Tippings)

Bydd y daith gylchol hon yn fforio tirwedd y gweundiroedd uwchben Abertyleri a Chwmtyleri – cartref Hen Wrach y Bryniau. Cawn ni ddringo trwy dirwedd drawiadol Cwmtyleri gan edrych ar archaeoleg ddiwydiannol a phentrefi anghyfannedd canoloesol. Cawn ni wedyn ddringo Mynydd Siâms cyn dychwelyd i Gwmtyleri ar hyd llwybrau gyda golygfeydd gwych ar draws Cwm Ebwy Fach.

Esgidiau cerdded, dillad gwrth-ddŵr a chinio wedi’i lapio’n hanfodol.

 


|

Loading...

Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent

Mae gan ardal Blaenau Gwent gyfoeth o hanes a threftadaeth. Ar draws y Fwrdeistref Sirol, mae grwpiau o wirfoddolwyr ymroddedig yn gweithio’n ddiflino i gadw a gwella hanes a threftadaeth eu cymunedau lleol. Nod Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent yw gwneud y dreftadaeth leol gyfoethog hon yn hygyrch i’r ystod ehangaf bosibl o bobl. Diolch i becyn ariannu £250,00 oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri , CyMAL (adran amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau Llywodraeth Cymru) a Chyngor Blaenau Gwent, mae’r prosiect bellach ar waith.
Teithiau Treftadaeth Blaenau Gwent 2013

25/03/2013

Tro Min Nos (Eglwys Illtud Sant a Chwm Cyffin) Graddfa: Cymedrol Dyddiad: Dydd Mawrth, Mehefin 4, 2013 Amser: 7.00 yh – 9.00 yh Cost: Am ddim Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Eglwys Illtud Sant, Brynithel NP13 2AY (SO 2180 0195) … read more...

Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent

25/03/2013

Project Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent Ar y cyd â Phrifysgol Cymru, Casnewydd Cwrs Addysg Uwch: Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent Lleoliad: Tŷ Bedwellte, Stryd Morgan, Tredegar, NP22 3XN Amseroedd: Bob bore Mawrth 10.30-12.30 NEU bob nos … read more...