Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent

Posted on by emyr

Project Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent

Ar y cyd â Phrifysgol Cymru, Casnewydd

Cwrs Addysg Uwch: Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent

Lleoliad: Tŷ Bedwellte, Stryd Morgan, Tredegar, NP22 3XN

Amseroedd: Bob bore Mawrth 10.30-12.30 NEU bob nos Fawrth, 6.30 – 8.30
Ebrill 9fed – Mai 14eg

Arweinydd y Cwrs: Frank Olding (Swyddog Treftadaeth Cyngor Blaenau Gwent)

Bydd y cwrs achrededig hwn yn cyflwyno archaeoleg Gwent i fyfyrwyr gan gynnwys pob cyfnod o’r cyfnod cyn-hanesyddol cynharaf hyd at y Chwyldro Ddiwydiannol. Trwy gyfuniad o seminarau a theithiau maes, bydd hefyd yn dysgu myfyrwyr sut i adnabod henebion archaeolegol o bob cyfnod yn y maes ac i’w gosod yn eu priod gyd-destun.

Am ragor o fanylion, cysyllter â Frank Olding ar 07971 081647 neu ar treftadaeth@blaenau-gwent.gov.uk <mailto:treftadaeth@blaenau-gwent.gov.uk>

Cefnogwyd gan APBC (Athrofa Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd)


|

Loading...

Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent

Mae gan ardal Blaenau Gwent gyfoeth o hanes a threftadaeth. Ar draws y Fwrdeistref Sirol, mae grwpiau o wirfoddolwyr ymroddedig yn gweithio’n ddiflino i gadw a gwella hanes a threftadaeth eu cymunedau lleol. Nod Prosiect Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent yw gwneud y dreftadaeth leol gyfoethog hon yn hygyrch i’r ystod ehangaf bosibl o bobl. Diolch i becyn ariannu £250,00 oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri , CyMAL (adran amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau Llywodraeth Cymru) a Chyngor Blaenau Gwent, mae’r prosiect bellach ar waith.
Teithiau Treftadaeth Blaenau Gwent 2013

25/03/2013

Tro Min Nos (Eglwys Illtud Sant a Chwm Cyffin) Graddfa: Cymedrol Dyddiad: Dydd Mawrth, Mehefin 4, 2013 Amser: 7.00 yh – 9.00 yh Cost: Am ddim Man Cychwyn/ Diwedd y Daith: Eglwys Illtud Sant, Brynithel NP13 2AY (SO 2180 0195) … read more...

Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent

25/03/2013

Project Mynediad i Dreftadaeth Blaenau Gwent Ar y cyd â Phrifysgol Cymru, Casnewydd Cwrs Addysg Uwch: Treftadaeth yn y Maes – Archwilio Archaeoleg Gwent Lleoliad: Tŷ Bedwellte, Stryd Morgan, Tredegar, NP22 3XN Amseroedd: Bob bore Mawrth 10.30-12.30 NEU bob nos … read more...